ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zambrów

o przyjęciu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Zambrów
na lata 2017-2022

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 j.t.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Zambrów Uchwały Nr 167/XXIX/17 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Zambrów.

Z treścią dokumentu oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ulicy Fabrycznej 3, Wydz. Rozwoju Gospodarczego, pok. 218. Ponadto przyjęty do realizacji Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Zambrów oraz informacja o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu, zostały zamieszczone na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zambrów.

Burmistrz Miasta Zambrów

 

Do pobrania:

Obwieszczenie o przyjęciu Lokalnego Programu Rewitalizacji

Podsumowanie

Uzasadnienie

Do pobrania również:

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Sprostowanie Załącznika nr 2 do Obwieszczenia

Uchwała Nr 167/XXIX/17 w sprawie przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji

Uchwała Nr 185/XXXI/17 w sprawie przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji

Uchwała Rady Miasta

Poniżej publikujemy Uchwałę Rady Miasta w sprawie przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Zambrów.

Do pobrania:

Uchwała

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Burmistrz Miasta Zambrów, działając na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 353)

informuje
o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Zambrów.

 

Do pobrania:

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Sprostowanie Załącznika nr 2 do Obwieszczenia

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Zambrów na lata 2017-2022

Prezentujemy projekt dokumentu pt. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Zambrów na lata 2017-2022”, aktualny na dzień 13 czerwca 2017 r. Dokument sporządzono w ramach projektu pt. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Zambrów”.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , stacjonarnie w Urzędzie Miasta Zambrów, bądź pod numerem telefonu: Włodzimierz Łąka – koordynator projektu - (86) 271 22 10 wew. 44; pok. 234, Weronika Zaniewska - (86) 271 22 10 wew. 22; pok. 218.

 

Do pobrania:

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Zambrów na lata 2017-2022.

 

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE w ramach konsultacji społecznych projektu Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Zambrów

Burmistrz Miasta Zambrów serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców miasta Zambrów, przedsiębiorców, członków i przedstawicieli stowarzyszeń oraz instytucji do wzięcia aktywnego udziału w otwartym spotkaniu konsultacyjnym, dotyczącym realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji w ramach projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Zambrów”.

Spotkanie odbędzie się 13 czerwca 2017 r. o godzinie 14 30 w Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Zambrowie.

Na spotkaniu zostanie wskazany aktualny stan prac nad projektem. Planuje się przedstawienie wyników badań ankietowych oraz wskazanie listy przedsięwzięć przeznaczonych do realizacji w ramach Programu Rewitalizacji.

Głównym celem spotkania będzie przedstawienie projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Zambrów”.

Dodatkowe informacje na temat projektu można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta Zambrów oraz telefonicznie w godzinach pracy Urzędu :

Włodzimierz Łąka – koordynator projektu - (86) 271 22 10 wew. 44; pok. 234;

Weronika Zaniewska - (86) 271 22 10 wew. 22; pok. 218.

 

Protokoły ze spotkań Zespołu ds. sporządzenia Programu Rewitalizacji Zambrowa

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.5.2017 Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw sporządzenia Programu Rewitalizacji Zambrowa, Zespół jest społecznym organem konsultacyjnym w zakresie rewitalizacji i został powołany na czas przygotowania i realizacji Programu Rewitalizacji Miasta Zambrów na lata 2017-2027. Regulamin zespołu, stanowiący załącznik do zarządzenia, określa tryb pracy Zespołu, zgodnie z którym posiedzenia są protokołowane.

W związku z powyższym podajemy do publicznej wiadomości protokoły ze spotkań Zespołu ds. sporządzenia Programu Rewitalizacji Zambrowa.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , stacjonarnie w Urzędzie Miasta Zambrów, bądź pod numerem telefonu:
Włodzimierz Łąka – koordynator projektu - (86) 271 22 10 wew. 44; pok. 234,
Weronika Zaniewska - (86) 271 22 10 wew. 22; pok. 218.

Do pobrania:

Notatka (19.01.2017)

Protokół (07.04.2017)

Protokół (02.06.2017)

Załącznik do protokołu (02.06.2017)

Protokół (13.06.2017)

Konsultacje społeczne – ANKIETA

Przedstawiamy Państwu wzór ankiety drugiej, przygotowanej w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Zambrów”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
stacjonarnie w Urzędzie Miasta Zambrów, bądź pod numerem telefonu:
Włodzimierz Łąka – koordynator projektu - (86) 271 22 10 wew. 44; pok. 234,
Weronika Zaniewska - (86) 271 22 10 wew. 22; pok. 218.

Do pobrania:

Ankieta.

 

Diagnoza i delimitacja obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji

Prezentujemy projekt dokumentu pt. „Diagnoza i delimitacja obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji”, aktualny na dzień 18 maja 2017 r., w ramach opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Zambrów na lata 2017 – 2022. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , stacjonarnie w Urzędzie Miasta Zambrów, bądź pod numerem telefonu:
Włodzimierz Łąka – koordynator projektu - (86) 271 22 10 wew. 44; pok. 234,
Weronika Zaniewska - (86) 271 22 10 wew. 22; pok. 218.

Do pobrania:

Diagnoza.

Nabór projektów

Przedstawiamy formularz w formie „Fiszki projektowej” służący do zgłaszania projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji. Gorąco zachęcamy do zapoznania się oraz wypełniania formularza.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , stacjonarnie w Urzędzie Miasta Zambrów, bądź pod numerem telefonu:
Włodzimierz Łąka – koordynator projektu - (86) 271 22 10 wew. 44; pok. 234,
Weronika Zaniewska - (86) 271 22 10 wew. 22; pok. 218.

Do pobrania:

Fiszka.

 

Zaproszenie na spotkanie

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE
w ramach  konsultacji społecznych  projektu
„Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Zambrów”

Burmistrz Miasta Zambrów

serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców miasta Zambrów, przedsiębiorców, członków i przedstawicieli stowarzyszeń oraz instytucji do wzięcia aktywnego udziału w otwartym spotkaniu konsultacyjnym, dotyczącym realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji w ramach projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Zambrów”.


Spotkanie odbędzie się 22 maja 2017 r. o godzinie 16 30
w Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Zambrowie


Spotkanie będzie miało charakter konsolidacyjny, na którym zostanie wskazany aktualny stan prac nad projektem. Planuje się przedstawienie wyników ankiety pierwszej, zapoznanie z założeniami Lokalnego Programu Rewitalizacji, wskazanie wcześniej zdiagnozowanego obszaru zdegradowanego przeznaczonego do rewitalizacji, a także analizę problemów występujących na tym terenie.

Głównym celem spotkania będzie zaangażowanie osób oraz ich wsparcie w poznaniu potrzeb oraz pozyskania pomysłów, działań, przedsięwzięć możliwych do zrealizowania w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz ustalenie sposobu zarządzania nimi, które mogłyby zostać uwzględnione w Programie Rewitalizacji.

Dodatkowe informacje na temat projektu można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta Zambrów oraz telefonicznie w godzinach pracy Urzędu :
Włodzimierz Łąka – koordynator projektu - (86) 271 22 10 wew. 44; pok. 234;
Barbara Zawistowska, Weronika Zaniewska - (86) 271 22 10 wew. 22; pok. 218.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
w ramach projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Zambrów”

Burmistrz Miasta Zambrów

serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców  Zambrowa do wzięcia aktywnego udziału w konsultacjach społecznych, dotyczących realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji w ramach projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Zambrów”.
Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 4 maja 2017 r.
Konsultacje będą prowadzone przez miesiąc tj. do dnia 9 czerwca 2017 r. 
W ramach konsultacji prowadzone będą spotkania, debaty, wywiady  oraz  ankiety, o których będą Państwo informowani. Zachęcam do wyrażanie opinii i uwag mieszkańców również osobiście w Urzędzie Miasta Zambrów, bądź w  formie elektronicznej lub na piśmie.
Rozpoczynając konsultacje społeczne zachęcam wszystkich Państwa do zapoznania i wypełnienia Ankiety pierwszej. Państwa zdanie jest kluczowe w tworzeniu Programu.
Celem ankiety pierwszej jest uzyskanie opinii mieszkańców Zambrowa na temat wyznaczenia granic obszaru zdegradowanego, w którym występują problemy sfery społecznej, gospodarczej, przestrzennej, technicznej oraz środowiskowej, konsekwencją którego będzie wyodrębnienie obszaru przeznaczonego do rewitalizacji i podjęcie działań przeciwdziałających skoncentrowanym, niekorzystnym zjawiskom.


Ankiety będzie można składać elektronicznie na adres: w.zaniewska(at)zambrow.pl, listownie lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów – Wydz. Rozwoju Gospodarczego - pok. 218.
Dodatkowe informacje na temat projektu można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta Zambrów oraz telefonicznie w godzinach pracy Urzędu :
Włodzimierz Łąka – koordynator projektu - (86) 271 22 10 wew. 44; pok. 234;
Barbara Zawistowska, Weronika Zaniewska - (86) 271 22 10 wew. 22; pok. 218.

Do pobrania:

 

Informacja o programie

Miasto Zambrów otrzymało dofinansowanie na opracowanie Programu Rewitalizacji

Burmistrz Miasta Zambrów 7 grudnia 2016 r. podpisał umowę dzięki, której miasto otrzyma środki na opracowanie Programu Rewitalizacji. Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 wyniesie  83 950,20 . Całkowita wartość projektu to 93 278,00 zł. Program Rewitalizacji zostanie opracowany do 30 czerwca 2017 r.

Przygotowany  Programy Rewitalizacji będzie stanowił  podstawę do ubiegania się o wsparcie na działania rewitalizacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Skuteczna i efektywna rewitalizacja miast to wielokierunkowe działania na rzecz społecznej, przestrzennej i ekonomicznej odnowy obszarów zdegradowanych, przy zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych podmiotów. Program Rewitalizacji Miasta Zambrów ma na celu zapewnienie, aby proces rewitalizacji w mieście przebiegał w sposób kompleksowy, interdyscyplinarny i ukierunkowany na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu.