ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Komisje Rady Miasta

Zapraszamy do zapoznania się ze Strukturą Komisji Rady Miasta Zambrów.

Komisje Rady Miasta Zambrów:

 1. Komisja Rewizyjna:

  Tomasz Józef Kosek –  Przewodniczący
  Anna Chętnik – Wiceprzewodnicząca
  Michał Klimowicz 
  Wiesława Arent
  Alicja Muraczewska 
  Michał Selerowski


 2. Komisja Budżetowa (sprawy planu budżetu i gospodarki finansowej):


  Zbigniew Kulesza – Przewodniczący
  Stanisław Władysław Niewiński – Wiceprzewodniczący
  Bogdan Andrzejczuk
  Wiesława Arent
  Andrzej Jerzy Gniazdowski
  Jacek Raciborski
  Barbara Danuta Laszuk


 3. Komisja Rozwoju Gospodarczego (sprawy rozwoju gospodarczego, mienia komunalnego i gospodarki mieszkaniowej):

  Łukasz Kujawa –  Przewodniczący
  Edyta Marchelska-Groszfeld – Wiceprzewodnicząca
  Zbigniew Korzeniowski
  Tomasz Józef Kosek
  Zbigniew Kulesza
  Stanisław Władysław Niewiński
  Ryszard Kaźmierczak


 4. Komisja Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego (sprawy ochrony środowiska, czystości, bezpieczeństwa i porządku publicznego):


  Dariusz Janusz Matynka – Przewodniczący
  Jacek Olszewski – Wiceprzewodniczący
  Bogdan Andrzejczuk
  Krzysztof Boruc
  Waldemar Gniazdowski
  Łukasz Klimek
  Ryszard Kaźmierczak
 5. Komisja Kultury i Oświaty (sprawy kultury, oświaty, wychowania, sportu, rekreacji i turystyki):


  Alicja Muraczewska – Przewodnicząca
  Michał Selerowski – Wiceprzewodniczący
  Krzysztof Boruc
  Andrzej Jerzy Gniazdowski
  Łukasz Kujawa
  Edyta Marchelska-Groszfeld
  Anna Chętnik
 6. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej (sprawy zdrowia, rodziny i opieki społecznej):


  Michał Klimowicz – Przewodniczący
  Jacek Olszewski –  Wiceprzewodniczący
  Zbigniew Korzeniowski
  Dariusz Janusz Matynka
  Waldemar Gniazdowski
  Jacek Raciborski
  Łukasz Klimek