ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Położenie

Zambrów jest położony na pograniczu Mazowsza i Podlasia, nad rzeką Jabłonką, w południowo – zachodniej części województwa podlaskiego, na skrzyżowaniu ważnych tras komunikacyjnych: Warszawa – Białystok /nr 8/ – Sankt-Petersburg (planowana Via Balti ca), Olsztyn – Łomża – Lublin /nr 63/, Łomża – Bielsk Podlaski – Białowieża /nr 66/.

Miasto Zambrów jest wielofunkcyjnym ośrodkiem rozwoju skupiającym usługi o znaczeniu powiatowym i ponadpowiatowym w zakresie edukacji, ochrony zdrowia, opieki społecznej, kultury, handlu, administracji i otoczenia biznesu.

Pod względem liczby ludności Zambrów jest siódmym co do wielkości miastem w województwie podlaskim.

Zambrów leży na terenie Zielonych Płuc Polski Władze miasta w trosce o zdrowie mieszkańców, jak też o estetykę Zambrowa zrealizowały szereg działań w celu ochrony środowiska. Przedsięwzięcia o charakterze ekologicznym podniosły również atrakcyjność miasta z punktu widzenia inwestorów.