ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Oświata

W mieście funkcjonują dwa gimnazja. Jedno z nich jest prowadzone przez Miasto Zambrów, drugie natomiast przez Powiat Zambrowski. Ponadto znajdują się tutaj cztery szkoły podstawowe, a także cztery przedszkola. Wszystkie szkoły podstawowe oraz przedszkola i gimnazjum miejskie są jednostkami finansowanymi z budżetu miasta.

Ponadto w mieście funkcjonuje Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. W. Lutosławskiego w Zambrowie. Obecnie szkoła kształci ponad 100 uczniów w 8 specjalnościach instrumentalnych: akordeon, flet, fortepian, gitara, klarnet, saksofon, skrzypce, trąbka.

W Zambrowie funkcjonuje sześć szkół średnich (ponadgimnazjalnych) - trzy publiczne i trzy niepubliczne, w których łącznie kształci się blisko 1700 uczniów.

Szkoły prowadzone przez Starostę Powiatu Zambrowskiego, to:

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących,
  • Zespół Szkół Nr 1,
  • Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości 

oraz szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, dofinansowywane przez Powiat Zambrowski:

  • Ośrodek Kształcenia Zawodowego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku,
  • Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży, Centrum Edukacji i Rynku Pracy w Zambrowie,
  • Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (zaoczne).