ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Miejski Ośrodek Kultury


Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie kreuje życie kulturalne, krzewi ruch artystyczny. Dostosowuje swoją działalność do coraz to nowych możliwości, służąc lokalnej społeczności. Promuje twórczość artystyczną i inicjatywy kulturalne. Organizuje rokrocznie szereg imprez o charakterze zarówno podniosłym jak i rozrywkowym. Są to festiwale, przeglądy, koncerty, konkursy, wieczory poetyckie, wernisaże w wymiarze lokalnym i ponad lokalnym, co przyczynia się do kształtowania wizerunku miasta i społeczności na forum powiatu i regionu. 

Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie od stycznia 2012 roku prowadzi swoją działalność w Centrum Kultury w Zambrowie. W nowym obiekcie znajduje się nowoczesne kino 3D z widownią na 344 miejsca.

Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie zaprasza wszystkich do korzystania ze stałych form prowadzonej przez siebie działalności kulturalnej.

W ramach działalności MOK funkcjonują:

• Miejska Biblioteka Publiczna – główna część zbiorów znajduje się przy ulicy Wyszyńskiego 2 (wypożyczalnia dla dorosłych i dla dzieci), filia biblioteki (wypożyczalnia dla dorosłych i dzieci) działa przy Alei Wojska Polskiego 25. W MBP działa również bezpłatna kawiarenka internetowa, z której można korzystać w celach edukacyjnych;

• Regionalna Izba Historyczna – prowadzi działalność w bardzo szerokim zakresie. Kontynuuje gromadzenie i opracowywanie zabytków, wykonuje badania terenowe (opracowywanie mapy stanowisk archeologicznych, tras rowerowych, wykonywanie dokumentacji fotograficznej). RIH w Zambrowie wydaje własne czasopismo: „Zeszyty Regionalne”. Pismo poświęcone dziejom i kulturze północno – wschodniego Mazowsza;

• Galeria MOK – w Galerii organizowane są wystawy artystów środowiska zambrowskiego, a także twórców z województwa. W Galerii mają też miejsce spotkania edukacyjne z uczniami szkół;

• Pracownia Plastyczna – wiodącymi kierunkami działań pracowni jest rysunek i malarstwo. Pracownia Plastyczna jest miejscem spotkań i pracy twórczej plastyków – amatorów;

• Teatr Form Różnych – teatr rozpoczął swą działalność w listopadzie 1999 roku. W ramach teatru działa też Zespół Folklorystyczny, który powstał w 2002 r. Występuje on w strojach wzorowanych na strojach ludowych z repertuarem pieśni i tańców Podlasia i Kurpi. Charakteryzuje go wielopokoleniowość, ponieważ członkami zespołu są osoby mające od 7 do 75 lat. Ma już w swoim dorobku liczne nagrody zdobyte na przeglądach powiatowych, regionalnych, wojewódzkich i międzynarodowych. Występował również poza granicami województwa podlaskiego oraz kraju;

• Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta – prowadzona przez Kapelmistrza Krzysztofa Witkowskiego. W orkiestrze grają uczniowie zambrowskiego gimnazjum, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Zambrowa, absolwenci lub uczniowie PSM w Zambrowie. Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta powstała w 1997 r. Orkiestra uczestniczy we wszystkich uroczystościach miejskich, koncertuje także w województwie podlaskim, w kraju oraz poza jego granicami. Odnosi sukcesy na międzynarodowych konkursach orkiestr dętych. Ozdobą orkiestry jest sekcja marżonetek. W ramach działalności orkiestry dętej organizowana jest w Zambrowie corocznie od 2004 r., ciesząca się ogromną popularnością, Międzynarodowa Parada Młodzieżowych Orkiestr Dętych. Orkiestra zaliczana jest do najlepszych młodzieżowych orkiestr dętych na Podlasiu. Uczestniczy we wszystkich uroczystościach miejskich, jest zapraszana i koncertuje nie tylko w woj. podlaskim ale i poza jego granicami. Ozdobą orkiestry jest sekcja taneczna, cheerleaderki i marżonetki;

• Zespół Instrumentalny „Camerata” – działa przy MOK w Zambrowie od września 2003 roku. Występują w nim uczniowie i absolwenci PSM I stopnia im. W. Lutosławskiego w Zambrowie. Zespół prowadzi Mariola Zalewska – nauczyciel klasy skrzypiec zambrowskiej szkoły muzycznej;

• Studio piosenki Art.

MOK w Zambrowie realizuje także działalność wydawniczą. Staraniem MOK ukazały się publikacje lokalnych autorów i poetów, w tym m.in. Jerzego Dąbrowskiego, Jarosława Strenkowskiego, Janusza Kuleszy, Zbigniewa Jacha i Romualda Sinoffa.

 

Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie

 

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2A
tel. (0-86) 271 27 99 www.mokzambrow.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

Dyrektor: mgr Marta Konopka