ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Regionalny System Ostrzegania

Regionalny  System  Ostrzegania  to  aplikacja  alarmowa,  dzięki  której  komunikaty o potencjalnych zagrożeniach i klęskach żywiołowych pojawiają się na ekranach telewizorów w kanałach TVP, telegazecie oraz w specjalnej aplikacji na smartfony. Dla potrzeb RSO przygotowana została specjalna  bezpłatna aplikacja na najpopularniejsze systemy operacyjne: iOS,   Android,   Windows.   Komunikaty/ostrzeżenia   rozpowszechniane   w   ramach   RSO obejmują następujące kategorie tematyczne:

 • Ogólne – zamieszcza się komunikaty mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców;
 • Meteorologiczne – ostrzeżenia;
 • Hydrologiczne – ostrzeżenia;
 • Stany wód - wodowskazy, zamieszczone są bieżące stany wód w rzekach wraz z zaznaczeniem przekroczeń stanów ostrzegawczych i alarmowych (co w okresie powodziowym jest niezwykle istotne).
 • Informacje drogowe – zamieszcza się komunikaty dotyczące znacznych utrudnień w ruchu drogowym.


RSO - Jak to działa?


To usługa powiadamiania obywateli o lokalnych zagrożeniach nie tylko na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, ale też w telewizji i aplikacjach na komórki. Komunikaty dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, jak np. klęski żywiołowe i sytuacje na drogach.


Komunikaty są tworzone przez MSWiA, IMGW oraz na poziomie regionalnym przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Ostrzeżenie pojawia się:

 • na stronach internetowych urzędów wojewódzkich – pasek informacyjny jako WAŻNE!!!
 • w TVP Regionalnej (telegazeta od str. 430, platforma hybrydowa, napisy DVB)
 • w aplikacji mobilnej (systemy operacyjne Android, iOS, WindowsPhone).

 

RSO APLIKACJA MOBILNA

Bezpłatna aplikacja RSO jest dostępna w sklepach z aplikacjami na poszczególne platformy  (Google  Play,  Apple  App  Store,  Windows  Phone  Store).  Można  ją  wyszukać w sklepach po słowach kluczowych „RSO” oraz „Regionalny System Ostrzegania”. Po jej zainstalowaniu użytkownicy uzyskują dostęp do wszystkich komunikatów, a także do poradników działania w sytuacjach kryzysowych.

Aplikacja na system Android - do pobrania pod linkiem: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.tvp.komunikaty Aplikacja na system Apple - IOS do pobrania pod linkiem:
https://itunes.apple.com/pl/app/regionalny-system-ostrzegania/id919928660?mt=8
Aplikacja na system Windows Phone - do pobrania pod linkiem:
https://www.microsoft.com/pl-pl/store/p/regionalny-system-ostrzegania/9wzdncrdffhv?rtc=1

Aplikacja mobilna posiada funkcjonalność powiadomień „push” (tj. automatycznych powiadomień bez konieczności uruchamiania aplikacji).   Przed rozpoczęciem użytkowania należy   wybrać   obszar   województwa,   którego   komunikaty   będą   dotyczyć.   Aplikacja umożliwia łatwe poruszanie się po menu i wyszukiwanie komunikatów i ostrzeżeń z danego województwa. Komunikaty podzielone są na kategorie - ogólne, meteorologiczne, hydrologiczne, drogowe, stany wód.

Aplikacja telefoniczna zaopatrzona została również w część zawierającą poradniki postępowania  w  sytuacjach  kryzysowych.  Poradniki  opracowane  przez  ówczesne Ministerstwo  Administracji  i  Cyfryzacji  oraz  Rządowe  Centrum  Bezpieczeństwa,  które zostały pogrupowane w następujące kategorie:

 1. Burze i nawałnice
 2. Wichury
 3. Powódź
 4. Upały
 5. Zima
 6. Bezpieczny Wypoczynek
 7. Pożar
 8. Zatrucie czadem
 9. Bezpieczne fajerwerki
 10. Katastrofa budowlana
 11. Skażenie substancją toksyczną
 12. Zagrożenia terrorystyczne
 13. Alarm bombowy
 14. Niewypały i niewybuchy
 15. Pierwsza pomoc
 16. Zatrucie substancjami psychoaktywnymi
 17. Alarmowanie i ostrzeganie
 18. Ważne informacjeRSO - telewizja

Komunikaty pojawiają się na ekranie telewizora w formie napisów DVB – naziemnej telewizji cyfrowej. W zwięzły sposób informują i odsyłają do szczegółów, np. umieszczonych na konkretnej stronie telegazety. Komunikaty Regionalnego Systemu Ostrzegania można zobaczyć w programach Telewizji Polskiej: w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3 w programach  regionalnych.  Najistotniejsze  z  nich  pojawiają  się  na  specjalnym  pasku  na ekranie telewizora. Wszystkie komunikaty dostępne są na stronach telegazety w programach TVP1, TVP2, TVP Kultura, TVP Historia i TVP Polonia od str. 190, natomiast w TVP Regionalnej od str. 430.

Więcej informacji: https://komunikaty.tvp.pl

Informacja

W dniach 6–9 czerwca 2017 r., Dowództwo Operacyjne Rodzaju Sił Zbrojnych w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia RENEGADE – SAREX 17/I przeprowadzi epizod RENEGADE tj. zdarzenia dotyczącego naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej. W związku z powyższym na terenie województwa podlaskiego w ramach ww. ćwiczenia  mogą zostać dwukrotnie uruchomione syreny alarmowe (ogłoszenie oraz odwołanie alarmu). Scenariusz ćwiczeń przewiduje uruchomienie systemu alarmowania w różnych rejonach województwa podlaskiego. Sygnał do włączenia syren zostanie uruchomiony ze stanowiska Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Białymstoku.

Jednocześnie przypominamy o sposobie ogłaszania i odwoływania alarmu za pomoc± syren:
• ogłoszenie alarmu - to dźwięk modulowany syreny przez okres 3 minut;
• odwołanie alarmu - to dźwięk ciągły syreny przez okres 3 minut.

Więcej informacji na temat ostrzegania i alarmowania mieszkańców można znaleść na stronie www.e-podlaskie.eu
https://e-podlaskie.eu/documents/10192/112192/play_0-3.swf

Informacja

Poniżej publikujemy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Rozporządzenie

Pismo Głownego Lekarza Weterynarii

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie nielegalnego zakopywania lub innego niezgodnego z prawem zakopywania świń w celu przekazania w sposób zwyczajowo przyjęty hodowcom trzody chlewnej.

Do pobrania:

Pismo

Upamiętnienie 77 rocznicy wybuchu II wojny światowej

Urząd Miasta Zambrów informuje, że 1 września br. o godz. 12.00 w Zambrowie zabrzmią syreny, które uruchomione zostaną na okres 1 minuty i będą emitować dźwięk ciągły. Celem uruchomienia syren jest upamiętnienie 77 rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania, wykorzystując w tym celu uregulowania zawarte w § 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013, poz. 96).

Informacja

Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń w związku z występowaniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń:

Informacja

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Poniżej publikujemy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń:

Rozporządzenie

 

Rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Poniżej publikujemy Rozporządzenie Nr 6/2016 Wojewody Podlaskiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: białostockiego, łomżyńskiego, wysokomazowieckiego i zambrowskiego

Rozporządzenie Nr 11/2016

Poniżej publikujemy Rozporządzenie Nr 6/2016 Wojewody Podlaskiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: wysokomazowieckiego i zambrowskiego

Rozporządzenie Nr 6/2016

Poniżej publikujemy Rozporządzenie Nr 5/2016 Wojewody Podlaskiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: zambrowskiego i łomżyńskiego

Rozporządzenie Nr 5/2016

Poniżej publikujemy Rozporządzenie Nr 4/2016 Wojewody Podlaskiego w sprawie czasowego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt na terenie województwa podlaskiego.

Rozporządzenie Nr 4/2016

Poniżej publikujemy Rozporządzenie Nr 2/2016 Wojewody Podlaskiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: wysokomazowieckiego i zambrowskiego.

Rozporządzenie Nr 2/2016

 

Ostrzeżenie o upałach

Zgodnie z prognozą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w ciągu najbliższych dni (23-26 czerwca) na obszarze całego kraju będzie utrzymywała się bardzo wysoka temperatura (od 30°C do 35°C). Utrzymywanie się wysokiej temperatury powietrza na obszarze całego kraju przez niemal tydzień może mieć negatywne skutki dla zdrowia i życia ludzi, ruchu kołowego i szynowego, funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i sieci wodociągowej, a także dla zagrożenia pożarowego w lasach.

Poniżej zamieszczamy link do poradnika przygotowanego przez  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, który w prosty i szybki sposób pozwoli przyswoić wiedzę o zagrożeniach związanych z upałami.

Poradnik

 

Informacja dla mieszkańców - aktualizacja.

Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. w Zambrowie informuje o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi podawanej do sieci wodociągu miejskiego w Zambrowie. Zaleca się używanie wody przeznaczonej do spożycia i przygotowania żywności po przegotowaniu.
ZCiW Sp. z o.o. po wykryciu zanieczyszczeń mikrobiologicznych podjęło natychmiastowe działania celem wyeliminowania stwierdzonych w wodzie bakterii grupy coli poprzez jej ciągłe chlorowanie.
O bezwarunkowej przydatności wody do spożycia mieszkańcy miasta zostaną poinformowani w kolejnym komunikacie.

AKTUALIZACJA (15.04.2015 r.)

Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. w Zambrowie przekazało informację, że woda przeznaczona do spożycia spełnia już wszystkie normy, w związku z tym nadaje się do spożycia bez konieczności jej wcześniejszego przegotowania.