ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Zabytki

Na terenie miasta znajdują się następujące zabytki:

 • Kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej zbudowany w latach 1874-79 według projektu warszawskiego architekta Bolesława Muklanowicza. Zbudowany w stylu neoromańskim na planie krzyża łacińskiego, trójnawowy, bazylikowy z transeptem, dwunawową fasadą i jednoprzęsłowym prezbiterium, zamkniętym piecioboczną absydą,
 • Kapliczka, zbudowana w połowie XIX wieku,
 • Cmentarz, założony w 1795 roku, 
 • Kaplica cmentarna, wzniesiona w 1795 roku,
 • Kaplica grobowa Woyczyńskich, właścicieli Porytego Jabłoni z około 1870 roku,
 • Grób powstańców 1863-64, znajdujący się na cmentarzu. Na białej płycie wyryte są nazwiska poległych. Obok tego grobu usytuowany jest zbiorowy grób żołnierzy poległych podczas Bitwy o Zambrów we wrześniu 1939 roku,
 • Pomnik nagrobny, wystawiony ofiarom zbrodni hitlerowskich, dokonanych w kwietniu 1943 roku, wybudowany ze składek uzbieranych przez rodziny pomordowanych około 1948 roku. W 1993 roku wmurowano tablicę, upamiętniającą 50-ta rocznicę powstania Armii Krajowej,
 • Cmentarz żydowski, powstał w 1828 r., jeszcze przed utworzeniem gminy żydowskiej (1830). Pod koniec XIX w. został powiększony. Zgodnie z żydowską tradycją przy jego bramie znajdować musiała się studnia do ablucji po pogrzebowych obrządkach,
 • Zabytkowy zespół pokoszarowy z końca XIX w. W 1917 r. przebywały w nim pododdziały legendarnej I Brygady dowodzonej podówczas przez płk Mariana Żegotę – Januszajti - sa. W dwudziestoleciu międzywojennym w zambrowskich koszarach stacjonowały m. in.: 71. pp, 18. dac, Mazowiecka Szkoła Podchorążych Rezerwy Artylerii oraz największa w Polsce podchorążówka rezerwy – Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty.

 

 • kaplica
 • kosc3g
 • kosc3wn
 • pomrozs