Ogłoszenie o terminie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta

  • Drukuj

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu  17 listopada 2017 r. (piątek) o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta pokój Nr 214 odbędzie się XXXII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zambrów z następującym porządkiem obrad:


  1. Ustalenie porządku obrad sesji.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego przeznaczonego na dofinansowanie pobytu dzieci w wieku do lat 3 w niepublicznych instytucjach opieki.
  3. Zamknięcie obrad.


Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.