ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Światowy Dzień Rzucania Palenia

W związku z obchodami Światowego Dnia Rzucania Palenia przypadającego na 16 listopada 2017 roku inicjowanego przez Światową Organizacje Zdrowia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie przypomina o zbliżającej się kampanii, kierowanej w roku bieżącym głównie do młodych kobiet. Kampania ta jest jedną z najpopularniejszych w Polsce akcji promujących zdrowy, wolny od dymu tytoniowego styl życia.

Rzucenie palenia jest indywidualnym i trudnym wyzwaniem i wie o tym każdy palacz, który choć raz spróbował to zrobić. Natomiast z drugiej strony przekonanie jak największej liczby palaczy na świecie do zerwania z nałogiem, które jest kluczowe dla zmniejszenia liczby zgonów związanych z konsumpcją tytoniu, jaka prognozowana jest w ciągu najbliższych 20 lat.


Najbardziej niekorzystnym dla zdrowia elementem stylu życia było i jest palenie tytoniu. Warto zaznaczyć, że papieros jest jedynym produktem sprzedawanym legalnie, którego używanie zgodnie z przeznaczeniem zagraża zdrowiu i życiu. W Polsce nadal z powodu palenia przedwcześnie umierają tysiące osób. Uzależnienie od tytoniu jest chorobą, której wyleczenie wymaga wysiłku i pracy. Nie jest to łatwe, dlatego najlepiej w ogóle nie zaczynać palić. Używanie tytoniu w każdej formie prowadzi do uzależnienia i jest zabójcze, a brak naukowej i wiarygodnej informacji na ten temat pozbawia ludzi możliwości dokonania świadomego wyboru korzystnego dla zdrowia.

Problem czynnego i biernego palenia tytoniu w populacji dzieci i młodzieży oraz młodych kobiet jest niezwykle istotny z punktu widzenia niekorzystnego wpływu nałogu na ich stan zdrowia oraz problemy zdrowotne w dorosłym życiu. Poznanie prawdy o skutkach zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych używania tytoniu może pomóc wielu ludziom, dać im impuls do zmiany stylu życia i poprawy swego zdrowia, zdrowia rodzin oraz całych społeczności.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie informuje iż, w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych od 8 września nie można palić e-papierosów w miejscach publicznych oraz na terenie pomieszczeń w zakładach pracy. Ustawa przewiduje również zakaz sprzedaży papierosów elektronicznych osobom niepełnoletnim. Wszyscy palący e-papierosy muszą przestrzegać zakazów, do których muszą stosować się palacze zwykłych papierosów. Szacuje się, że około 3 proc. Polaków pali e-papierosy.

Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym – 0 801 108 108: to telefon dla osób poszukujących motywacji do rzucenia palenia tytoniu i wsparcia w okresie leczenia uzależnienia od tytoniu. Poradnia informuje również o najbliższych miejscu zamieszkania poradniach, gabinetach i kursach odwykowych w Polsce.


Plakat ŚDRP

Ogłoszenie o terminie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu  17 listopada 2017 r. (piątek) o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta pokój Nr 214 odbędzie się XXXII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zambrów z następującym porządkiem obrad:


 1. Ustalenie porządku obrad sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego przeznaczonego na dofinansowanie pobytu dzieci w wieku do lat 3 w niepublicznych instytucjach opieki.
 3. Zamknięcie obrad.


Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

Miejskie obchody Narodowego Święta Niepodległości

Miasto Zambrów świętowało Narodowe Święto Niepodległości przypadające na dzień 11 listopada. Tegoroczne obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie. We mszy świętej uczestniczyli: przedstawiciele władz samorządowych wszystkich szczebli, delegacje placówek oświatowych, związków i stowarzyszeń, służb mundurowych, partii politycznych, zuchów, harcerzy i poczty sztandarowe oraz wierni z tutejszej parafii. Mszę celebrował Dziekan Dekanatu Zambrowskiego ks. prał. Jerzy Samsel.

Po mszy wszyscy zebrani w pochodzie udali się pod pomnik Powstania Styczniowego na Plac Sikorskiego w Zambrowie. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski. Następnie kilkadziesiąt delegacji złożyło kwiaty i wieńce pod pomnikiem.

Oprawę muzyczną tradycyjnie zapewniła Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta prowadzona przez kapelmistrza p. Krzysztofa Witkowskiego. Wartę honorową pod pomnikiem zaciągnęli harcerze z III Zambrowskiej Drużyny Harcerskiej “Grota”, członkowie Stowarzyszenia Historycznego im. 71 Pułku Piechoty oraz zuchy z 4. Gromady Zuchowej „Leśne Skrzaty” ze Szkoły Podstawowej nr 4.

12 listopada 2017r. w sali widowiskowo – kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie w ramach miejskich obchodów patriotycznych odbył się koncert zatytułowany „Ta co nie zginęła”. Na scenie artystyczne umiejętności recytatorskie zaprezentowali aktorzy z Teatru Młodego Aktora: Anna Banasik, Patrycja Wojciechowska, Ewa Lipińska, Ewa Jaroś, Luiza Saniewska, Lena Gromek, Wiktoria Podbielska, Natalia Glińska, Eryk Dekutowski i Krystian Czarnecki. Podniosłości koncertu nadała Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta wraz z chórem z Miejskiego Gimnazjum nr 1, która w przerwach pomiędzy poszczególnymi występami młodych aktorów zagrała między innymi: „Marsz Pierwszej Brygady”, „Warszawiankę”, „Szarą Piechotę”, „Jak to na wojence było”, „Wojenko, wojenko” oraz „Przybyli ułani”. Na zakończenie artyści wraz z publicznością zaśpiewali „Rotę”.

Uroczysty koncert przygotowali: opiekun Teatru Młodego Aktora Agnieszka Krasinkiewicz, kapelmistrza Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Krzysztofa Witkowskiego, opiekunowie chóru z Miejskiego Gimnazjum nr 1 Krystyna Ogrodnik oraz Tadeusz Stańczyk.

Justyna Włodkowska - Kurpiewska

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://archiwum.zambrow.pl/images/stories/aktualnosci/2017/galeria/1112112017

"My, Pierwsza Brygada"...uroczysty koncert w PSM

Tradycyjne uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie oraz Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Zambrowie przygotowali koncert słowno – muzyczny z okazji Narodowego Święta Niepodległości, który odbył się 10 listopada w sali koncertowej PSM.

Koncert rozpoczął się występem chóru, który zaprezentował pieśni: „Piechota” i „Rozkwitły pąki białych róż”. Przy komplecie publiczności zaprezentowało się kilkunastu wykonawców wśród, których znaleźli się: Maciej Tymiński (akordeon), Mateusz Wróblewski (gitara), Magdalena Zawistowska (fortepian), Aleksandra Poźniak (skrzypce), Julia Lutostańska (flet), Ignacy Brzóska (fortepian), Pola Gorska (klasa perkusji) Marlena Dietrich (klarnet), Zuzanna Witkowska (fortepian), Barbara Oleksiak (klasa perkusji) i Natalia Wojciechowska – uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Łomży (skrzypce). Pomiędzy występami solistów artystyczny wydźwięk zaprezentowali gimnazjalistki w osobie: Lena Gromek, Weronika Krajewska, Kamila Pietranik, Adrianna Jasionek i Martyna Jarnicka.

Justyna Włodkowska - Kurpiewska

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://archiwum.zambrow.pl/images/stories/aktualnosci/2017/galeria/10112017PSM

Gimnazjaliści w uroczystym apelu w ramach Narodowego Święta Niepodległości

Społeczność szkolna z Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Zambrowie jak co roku zorganizowała apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystość była również okazją do podsumowania i wręczenia nagród dla uczniów zambrowskich placówek w ramach VI Powiatowego Konkursu Historycznego „Zambrów w latach II wojny światowej”.

Z rąk Burmistrza Miasta Zambrów Kazimierza Dąbrowskiego oraz Dyrektora Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Zambrowie Ryszarda Ogrodnika nagrody otrzymali:

Szkoły podstawowe:

I miejsce – Julia Truchel – Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie

II miejsce – Igor Klocek – Szkoła Podstawowa nr 5 w Zambrowie

III miejsce – Julia Kolasa – Szkoła Podstawowa nr 5 w Zambrowie

wyróżnienie – Adam Kowalski – Szkoła Podstawowa nr 3 w Zambrowie

Gimnazja:

I miejsce – Bączyk Maciej – Miejskie Gimnazjum nr 1 w Zambrowie

II miejsce – Albert Dybowski – Miejskie Gimnazjum nr 1 w Zambrowie

III miejsce – Patryk Korytkowski – Miejskie Gimnazjum nr 1 w Zambrowie

Szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsce – Bartosz Laskowski – Zespół Szkól nr 1 w Zambrowie

II miejsce – Emil Dams – Zespół Szkół nr 1 w Zambrowie

III miejsce – Maciej Golec – Zespól Szkół nr 1 w Zambrowie

wyróżnienie – Karol Krajewski – ZSA w Zambrowie

Podziękowania otrzymali również opiekunowie uczestników konkursu. W czasie apelu nagrodzono też najlepszych uczniów, którzy wzięli udział w Konkursie Szkolnym o Tadeuszu Kościuszce.

Najlepsi okazali się:

I miejsce – Rafał Krajewski i Maciej Bączyk 

II miejsce – Anastazja Piórkowska

III miejsce – Filip Loba

Na zakończenie uroczystości szkolnych uczniowie Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Zambrowie zaprezentowali kilkunastominutowy program słowno–muzyczny.

Justyna Włodkowska - Kurpiewska

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://archiwum.zambrow.pl/images/stories/aktualnosci/2017/galeria/10112017GIM

 

Uroczysty apel w Szkole Podstawowej nr 5 z okazji 99. rocznicy odzyskania Niepodległości

9 listopada 2017r. w Szkole Podstawowej nr 5 w Zambrowie odbył się uroczysty apel z okazji obchodów 99. rocznicy odzyskania Niepodległości. W uroczystościach udział wzięli uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście, wśród których obecni byli laureaci XXVI Zambrowskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Patriotycznej. Najlepsi uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum otrzymali nagrody, które wręczył Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 Andrzej Szeligowski.

Nagrody otrzymali:

W kategorii – SZKOŁY PODSTAWOWE

miejsce I – Anna Dębek Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie

miejsce II – Paweł Gosk, Szkoła Podstawowa w Kołakach Kościelnych

miejsce III – Lidia Czajkowska, Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie

Wyróżnienie - Dorota Cierpisz, Szkoła Podstawowa nr 3 w Zambrowie

W kategorii – GIMNAZJUM

miejsce I – Julia Dębek, Emilia Jastrzębska, Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie

miejsce II – Kamila Pietranik, Gimnazjum nr 1 w Zambrowie

miejsce III – Rafał Bujno, Gimnazjum w Rutkach

Wyróżnienie - Anna Węgrowska, Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie

Na zakończenie uroczystości szkolnych nagrodzeni recytatorzy oraz uczniowie placówki zaprezentowali kilkunastominutowy program słowno–muzyczny.

Justyna Włodkowska - Kurpiewska

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://archiwum.zambrow.pl/images/stories/aktualnosci/2017/galeria/9112017

 

Ogłoszenie o przetargu z dn. 09.11.2017 - nieruchomość przy ul. Mazowieckiej

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż  nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów

 

1.       Przedmiotem sprzedaży na własność jest  nieruchomość ze składnikami w postaci utwardzenia terenu trylinką, chodników z płyt betonowych i 5 wiat zadaszeń o konstrukcji stalowej stanowiąca własność Miasta Zambrów o  powierzchni 0,2992 ha oznaczona w operacie ewidencji gruntów działką nr 2459/8 położona w Zambrowie przy ul. Mazowieckiej. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą LM1Z/00001671/2.


 

2.       Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy. Możliwość zagospodarowania nieruchomości rozstrzygana jest w drodze decyzji ustalającej warunki zabudowy, wydanej na wniosek inwestora.

3.       W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym zmiany lokalizacji zjazdu publicznego o funkcji wyjazdu na drogę krajową Nr 66 na warunkach określonych w decyzji nr Z/61/2016 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad dnia 25.11.2016 r. w celu zabezpieczenia obsługi komunikacyjnej ustanowione zostaną następujące służebności drogowe :

a)      w przypadku zbycia działki nr 2459/8 przed wybudowaniem w/w zjazdu ustanowione zostaną służebności:

-        służebność drogowa kosztem działki nr 2459/8 na rzecz działki nr 2459/7 umożliwiająca wyjazd z działki 2459/7 na drogę krajową Nr 66,

-        służebność drogowa kosztem działki nr 2459/7 na rzecz działki nr 2459/8 umożliwiająca wjazd na działkę nr 2459/8 z drogi krajowej Nr 66,

-        służebność drogowa na rzecz działki nr 2459/4 kosztem działek nr nr 2459/7 i 2459/8 umożliwiająca wyjazd z działki 2459/4 na drogę krajową Nr 66,

b)      w przypadku zbycia działki nr 2459/8 po wybudowaniu w/w zjazdu ustanowiona zostanie służebność drogowa kosztem działki nr 2459/7 na rzecz działki nr 2459/8 umożliwiająca wjazd na działkę 2459/8 z drogi krajowej Nr 66 oraz wyjazd z działki nr 2459/8 na drogę krajową Nr 66,

W dniu 18 października 2017 roku Miasto Zambrów zawarło umowę z Panem Mariuszem Bacherem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „PLUMBERS” Mariusz Bacher na wybudowanie zjazdu publicznego o funkcji wyjazdu na drogę krajową nr 66 z działki nr 2459/7. Zgodnie z umową termin wybudowania zjazdu ustalony został do dnia 14 czerwca 2018 roku.

Zawarcie notarialnej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości na rzecz nabywcy ustalonego w wyniku przetargu nastąpi po wybudowaniu zjazdu, nie później niż do dnia               20  czerwca 2018 roku.

4.       Nieruchomość będąca przedmiotem  przetargu nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi. 

5.       Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 z późń. zm. ) upłynął w dniu             6 października 2017 roku.

6.       Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 938.330,00 zł ( słownie : dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści złotych 00/100 ).

7.       Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów w dniu 26 stycznia 2018 roku o godz. 1000 pokój nr 225 Urzędu Miasta Zambrów przy ulicy Fabrycznej nr 3.

8.       Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 80.000,00 zł ( słownie : osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 ) na konto sum depozytowych Urzędu Miasta Zambrów Nr 86 8775 0009 0010 0101 0201 0002 Bank Spółdzielczy w Zambrowie najpóźniej do dnia 19 stycznia 2018 roku.

9.       Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem   „ Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Mazowieckiej ”  w Urzędzie Miasta Zambrów pokój nr 225 w terminie do dnia 22 stycznia 2018 roku do godz. 1500.

10.   Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy  o podatku od towarów i usług. Cenę nabycia należy wpłacić przed zawarciem umowy notarialnej.

11.   Wpłacone wadium podlega :

-         zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,

-         przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,

-         zwrotowi uczestnikom którzy przetargu nie wygrają.

12.   Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.

13.   Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

14.   Dodatkowe warunki przetargu wraz ze wzorem oferty dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Zambrów www.zambrow.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej http://um.zambrow.bip-gov.info.pl lub w pokoju nr 211 tut. Urzędu .

15.   Niniejszy przetarg przeprowadzany jest w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku  poz. 1490 ).

16.   Bliższych informacji można zasięgać w Urzędzie Miasta Zambrów ul. Fabryczna 3 pokój nr 211 lub telefonicznie (086) 271-22-10 w. 32.

Ogłoszenie

Dodatkowe warunki przetargu

Wzór oferty

Informacja

Miasto Zambrów w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, otrzymało wsparcie finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 12 000 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zambrowie. Miasto na realizację zadania przekazało wkład własny w wysokości 3 000 zł.

Zaproponuj nazwę ulicy

Burmistrz Miasta Zambrów zwraca się z prośbą do mieszkańców Zambrowa o wskazanie propozycji nowej nazwy ulicy Bolesława Podedwornego.

Zmiana nazwy ulicy jest podyktowana faktem, iż Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej uznała nazwę za niezgodną z zapisami art. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego.

Propozycje należy kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

lub pocztą tradycyjną na adres:

Biuro Promocji

Urząd Miasta Zambrów

Fabryczna 3

18-300 Zambrów

z dopiskiem: nazwa ulicy

Na propozycje czekamy do 17 listopada 2017 roku.

INFORMACJA

Miasto Zambrów w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, otrzymało wsparcie finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 14 000 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zambrowie. Miasto na realizację zadania przekazało wkład własny w wysokości 3 514 zł.

 

Burmistrz uhonorowany statuetką "Anioł Życia". Koncert 4 Pory Życia – Pro life w "Duchu"

Niezwykły koncert Oratorium 4 Pory Życia – Pro life odbył się w kościele p.w. Ducha Świętego 28 października 2017r. Widowisko było również okazją podziękowania włodarzom ośmiu miast za działania przyczyniające się do zabezpieczenia godności dzieci zmarłych przed narodzeniem. Statuetkę „Anioł Życia” odebrał między innymi Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski.

Tuż po części oficjalnej pięćdziesięciu wykonawców zaprezentowało trzynaście utworów, gdzie każdy odnosił się do czterech pór roku. Oratorium wzbogacone było świadectwami ludzi mówiącymi o zakochaniu, miłości, rodzinie i śmierci.

Organizatorem koncertu było Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Łomżyńskiej, Diecezjalne Radio Nadzieja i parafia pw. Ducha Świętego w Zambrowie. Autorem statuetek „Anioł Życia” jest zambrowski rzeźbiarz – Michał Selerowski.

Justyna Włodkowska - Kurpiewska

 • IMG_1064
 • IMG_1067
 • IMG_1070
 • IMG_1071
 • IMG_1077
 • IMG_1080
 • IMG_1081
 • IMG_1083
 • IMG_1099
 • IMG_1100
 • IMG_1101
 • IMG_1102
 • IMG_1112
 • IMG_1115
 • IMG_1122
 • IMG_1130
 • IMG_1131
 • IMG_1138
 • IMG_1147

Burmistrz podsumował tegoroczną akcję Zambrów na rowery

27 października 2017 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie odbyło się podsumowanie akcji ZAMBRÓW NA ROWERY 2017. Podsumowania tegorocznej akcji dokonał Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski.

W tym roku odbyło się pięć rajdów krótkodystansowych o dystansie do 50 km: 7 maja – Dębniki, 4 czerwca - Południowa Panorama Zambrowa, 2 lipca – Północna Panorama Zambrowa, 6 sierpnia – Szumowo, 17 września – Czerwony Bór. Łącznie w rajdach krótkich udział wzięło 520 uczestników. W miesiącu lipcu oraz sierpniu w rajdach do 100 km 170 miłośników dwóch kółek wyjechało na trasy do: Nowogrodu – 50 uczestników oraz na rowerową pielgrzymkę do Hodyszewa - 120 rowerzystów. W rajdzie o dystansie ok. 200 kilometrów do Siemianówki wyjechało 16 zambrowian.

W ramach Dni Zambrowa jak co roku zorganizowany został Wyścig Kolarski, w którym uczestniczyło ok. 100 rowerzystów. Po raz trzeci zaś odbył się Maraton Szosowy, gdzie 136 uczestników pokonywało trasę o dystansie: 50 km, 80 km, 140 km oraz 200 km.

Jak można zauważyć akcja Zambrów na rowery cieszy się niesłabnącą popularnością wśród mieszkańców Zambrowa i okolic. W przyszłym roku możemy spodziewać się kolejnych rajdów.

Spotkanie podsumowujące akcję Zambrów na rowery było również okazją do podziękowania osobom, które zorganizowały tegoroczne rowerowy imprezy. Pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe otrzymali: Eugeniusz Borowski – Prezes Stowarzyszenia Sporteam, Krzysztof Boruc, Andrzej Trochimowicz, Krzysztof Papież, Eugeniusz Skibiński, Marek Modzelewski, Janusz Banasik, Marek Werpachowski, Mirosław Truchel, Wiesław Kotowski, Piotr Skawski oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie: Andrzej Puchalski – były Komendant Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie, Łukasz Gańko – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie, Michał Chrostowski, Grzegorz Liżewski, Piotr Konopka, Kamil Jasiński, Paweł Korytkowski. Z uwagi na obowiązki służbowe podziękowania w imieniu pracowników komendy odebrała Agnieszka Predko. Podziękowania trafiły również do rąk przedstawicieli mediów: redaktorów zambrow.org, zambrowiacy.pl oraz Telewizji Narew.

Justyna Włodkowska - Kurpiewska

 • IMG_0997
 • IMG_0998
 • IMG_1000
 • IMG_1004
 • IMG_1006
 • IMG_1008
 • IMG_1012
 • IMG_1014
 • IMG_1016
 • IMG_1019
 • IMG_1022
 • IMG_1024
 • IMG_1028
 • IMG_1033
 • IMG_1039
 • IMG_1042
 • IMG_1044

Stypendium edukacyjne

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przyjmuje wnioski kandydatów do stypendium edukacyjnego Zarządu Województwa Podlaskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania stypendiów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w zakładce Edukacja → Stypendia → Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce → 2016/2017:

https://wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/stypendia/stypendiazaszczegolneosiagnieciawnauce/20162017/ oraz pod numerem telefonu: (085) 66 54 536 – Departament Edukacji, Sportu i Turystyki.

Zmiany w organizacji ruchu w dniach 31.10 - 3.11.2017

W związku ze zbliżającym się Świętem Wszystkich Świętych Urząd Miasta Zambrów informuje o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu. Zostanie ona wprowadzona od godz. 12.00 we wtorek (31 października 2017 r.) do godz. 12.00 w piątek (3 listopada 2017 r.).

Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała na ulicach: ks. Krajewskiego, Obrońców Zambrowa, Cmentarnej i Ostrowskiej.

Zasady tymczasowej organizacji ruchu:

– wjazd na ulicę Cmentarną ze skrzyżowania z ulicą Obrońców Zambrowa będzie możliwy jedynie dla mieszkańców, osób posiadających stosowne zezwolenia oraz osób niepełnosprawnych,

– ulica Cmentarna od skrzyżowania z ulicą Obrońców Zambrowa do bramy głównej cmentarza będzie ulicą jednokierunkową, samochody będą mogły poruszać się ulicą Krajewskiego w kierunku ulicy Ostrowskiej,

– wjazd na ulicę Ks. M. Krajewskiego od strony ulicy Ostrowskiej będzie zabroniony,

– ulica Ks. M. Krajewskiego będzie wyłączona z ruchu w obu kierunkach – między główną bramą cmentarną a zwężeniem drogi od strony ulicy Wiejskiej,

– na terenie parkingu przy cmentarzu będzie prowadzona sprzedaż kwiatów i zniczy,

– na terenie cmentarza komunalnego od strony ul. Ostrowskiej zostanie wyznaczony parking dla osób niepełnosprawnych,

– na ulicy Obrońców Zambrowa i Ostrowskiej wyznaczono strefy parkowania,

– wyznaczono strefy zakazu parkowania i zakazu zatrzymywania się.

 • mapa 1
 • mapa 2
 • mapa 3