ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Z-ca Burmistrza

inż. Bogdan Kamiński

  • kaminski
 

Bogdan Kamiński, urodzony w 1952 roku w Kotkowie (województwo warmińsk-mazurskie), wykształcenie wyższe, członek Zarządu Miasta Zambrów w latach 1990- 2002, zastępca Burmistrza Miasta Zambrów od 1990 roku.