ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Skarbnik Miasta

mgr Barbara Gardocka

  • gardocka

Barbara Gardocka, urodzona w 1959 roku w Rudce, wykształcenie wyższe ekonomiczne, Skarbnik Miasta od 1991.